Kritéria hodnocení výsledků

Cílem těchto kritérií je poskytnout oborovým komisím soubor základních zásad pro hodnocení projektů a současně motivovat žadatele o granty již ve fázi zpracovávání návrhů projektů, aby podávali takové projekty, které budou od počátku směřovat k dosažení hodnotných výstupů.